ก่อนเข้าระบบนี้ให้ออกจากเกมส์ก่อนทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานระบบนี้แล้วให้ออกระบบนี้แล้วค่อยเข้าเกมส์

วิธีแลกคืนไอเท็ม

ให้ทำตามทุกขั้นตอนหากเกิดผิดพลาดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

Step1 ถ้าของเต็มเป้ให้วางไอเท็มแบบรูป

Step2 ถ้าของไม่เต็มเป้ให้วางไอเท็มแบบรูป